„Panna Mária, učiteľka bezhraničného odovzdania sa.“

Panna Mária, učiteľka bezhraničného odovzdania sa. Spomínaš si? Jej sú určené slová chvály Ježiša Krista: kto plní vôľu môjho Otca, je… i mojou matkou! Pros túto dobrú Matku, nech v tvojej duši silnie – sila lásky a oslobodenia – jej odpoveď príkladnej veľkodušnosti: ,,ecce ancilla Domini!“ – Hľa, služobnica Pána! (Brázda, 33)

Zamysli sa teraz – aj ja si chcem spytovať svedomie – či zotrvávaš, pevne a nemenne, pri tvojej voľbe Života. Či na láskavý Boží hlas, ktorý ťa povzbudzuje ku svätosti, odpovedáš slobodným áno. Obráťme svoj pohľad späť na nášho Ježiša, a pozrime sa na to, ako kázal ľuďom po palestínskych mestách a dedinách. Nechce sa vnucovať. ,,Ak chceš byť dokonalý...“ vraví bohatému mladíkovi. On odmietol túto jemne vyslovenú radu a ako sa píše v Evanjeliu, abiit tristis, odišiel smutný. Preto ho niekedy nazývam smutným vtáčikom: stratil radosť, lebo odmietol odovzdať svoju slobodu Bohu.

Zamyslime sa teraz nad vznešenou chvíľou, keď archanjel Gabriel zvestuje Panne Márii rozhodnutie Najvyššieho. Naša Matka počúva a pýta sa, aby lepšie porozumela tomu, čo od nej Pán žiada; a potom nasleduje jej rozhodná odpoveď: fiat- nech sa mi stane podľa tvojho slova - ovocie tej najvyššej slobody: slobody. (Boží priatelia, 24-25)

Chcem dostávať správy emailom

email