“Nasledovať Krista: to je tým tajomstvom. “

Keď som ti daroval knihu Život Krista, napísal som ti do nej toto venovanie: »Hľadaj Krista, nájdi Krista, miluj Krista.« Sú to tri úplne jasné stupne. Snažil si sa dosiahnuť aspoň ten prvý? (Cesta, 382)

Ako môžeme všetky tieto prekážky prekonať? Ako sa budeme posilňovať v rozhodnutiach, ktoré nám odrazu začnú pripadať veľmi ťažké? Inšpirujme sa vzorom, ktorým je nám Panna Mária, naša Matka: je širokým chodníkom, ktorý nevyhnutne vedie cez Ježiša.

tomto úsilí o identifikovanie sa s Kristom rozlišujeme ako keby štyri stupne: hľadať Krista, nájsť Krista, stýkať sa s Kristom, milovať Krista. Zrejme ste už pochopili, že sa nachádzate ešte len v prvej etape. Hľadajte ho túžobne, hľadajte ho v sebe zo všetkých síl. Keď to budete robiť naozaj usilovne, odvažujem sa vám zaručiť, že ste ho už vlastne našli, že ste ho začali spoznávať a milovať, a začali tak spoločnú konverzáciu v nebi.

Prosím Pána, nech sa rozhodneme v srdciach pestovať tú jedinú šľachetnú ctižiadosť, ktorá za to stojí: ísť spolu s Ježišom, ako s ním šla jeho blahoslavená Matka a svätý patriarcha Jozef, túžobne a obetavo, bez toho, žeby čokoľvek zanedbávali. Zakúsime šťastie z priateľstva s Bohom, vo vnútornom sústredení zlučiteľnom s našimi profesionálnymi a občianskymi povinnosťami. A budeme mu ďakovať za jemnosť a zreteľnosť, s akými nás učí plniť vôľu nášho Otca, ktorý prebýva na nebesiach.

Nasledovať Krista: to je tým tajomstvom. Sprevádzať ho tak zblízka, že s ním budeme žiť ako prví Dvanásti; tak zblízka, až sa s ním stotožníme. Keď sme nekládli prekážky milosti, rýchlo spoznáme, že sme sa v nášho Pána Ježiša Krista obliekli. Potom sa bude Pán odrážať v našom konaní ako v zrkadle. A ak je zrkadlo také, aké má byť, zachytí preláskavú tvár nášho Spasiteľa bez skreslenia a bez karikatúry – a ľudia ho budú môcť obdivovať a nasledovať. (Boží priatelia, 299-302)