„Mária, Učiteľka skrytej a tichej obete!“

Mária, Učiteľka skrytej a tichej obete! – Pohliadni na ňu, takmer vždy v skrytosti, spolupracujúca so svojím Synom. Vie, ale mlčí. (Cesta, 509)

Sedembolestná Panna Mária. Keď o nej rozjímaš, nahliadni do jej srdca: je matkou dvoch detí stojacich proti sebe: On... a ty. (Cesta, 506)

Aká pokora mojej svätej Matky Márie! – Nenájdeš ju ani pri Ježišovom víťaznom vstupe do Jeruzalema, ani pri veľkých zázrakoch – s výnimkou Kány Galilejskej. (Cesta, 507)

V hodine opovrhnutia Kríža Panna Mária stojí pod ním, v blízkosti svojho Syna, odhodlaná podeliť sa s jeho osudom. – Prekonajme strach správať sa ako zodpovední kresťania v prostredí, kde sme, aj keď je to nepohodlné. Ona nám pomôže. (Brázda, 977)


Chcem dostávať správy emailom

email