„Mária, učiteľka lásky.“

V hodine opovrhnutia Kríža Panna Mária stojí pod ním, v blízkosti svojho Syna, odhodlaná podeliť sa s jeho osudom. – Prekonajme strach správať sa ako zodpovední kresťania v prostredí, kde sme, aj keď je to nepohodlné. Ona nám pomôže.(Brázda, 977)

Ako sa len líši Máriina nádej od našej netrpezlivosti! Často od Boha chceme, aby nám ihneď odplatil akékoľvek nepatrné dobro, ktoré sme vykonali. Ako náhle sa objaví prvá ťažkosť, už sa aj sťažujeme. Veľakrát bývame neschopní akéhokoľvek vytrvalého úsilia, či čo i len udržania si nádeje. Lebo nám chýba viera: ,,A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária je učiteľkou lásky. Spomeňte si na scénu uvedenia Ježiša do chrámu. Starec Simeon Márii, jeho matke, povedal: ,,On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, –a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“Mária má nesmiernu lásku k ľuďom, a tak sa na nej naplní Kristovo uistenie: ,,Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Boží priatelia, 286-287)