„Požehnaná si medzi všetkými ženami.“

Obráť svoj pohľad k Panne Márii a pozoruj, ako žije cnosť vernosti. Keď ju potrebuje Alžbeta, vydáva sa na cestu – ako hovorí Evanjelium – cum festinatione: s radostným náhlením. Uč sa! (Brázda, 371)

Teraz, moje dieťa, môj priateľ, už vieš, ako si máš počínať. Radostne sprevádzaj Jozefa a Máriu... a vypočuješ si príbeh domu Dávidovho: Budeš počuť hovoriť o Alžbete a Zachariášovi, budeš dojatý Jozefovou čistou láskou, a vždy, keď sa zmienia o dieťati, ktoré sa má narodiť v Betleheme, tvoje srdce sa rozbúši.

„Ponáhľame sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“ Sme tu. - Je to dom, kde sa narodí Ján Krstiteľ. - Alžbeta plná vďačnosti s jasotom víta Matku svojho Vykupiteľa: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života! – „Čím som si zaslúžila, že Matka môjho Pána prichádza ku mne?“

„Krstiteľ v jej lone sa zachvel...“ -Máriina pokora sa rozleje v Magnificat... A ty aj ja, čo sme - čo sme boli pyšní, sľubujeme byť pokorní. (Sv. Ruženec, 2. radostné tajomstvo)

Chcem dostávať správy emailom

email