„Ty a ja, my naozaj potrebujeme očistu!“

Zvykni si vkladať svoje úbohé srdce do Sladkého a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, aby ti ho očistila od toľkého odpadu a priviedla ťa k Najsvätejšiemu a Najmilosrdnejšiemu Srdcu Ježišovmu. (Brázda, 830)

"Keď sa podľa Mojžišovho zákona naplnili dni matkinho očisťovania, museli ísť s dieťaťom do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi."

A tentoraz si to ty, priateľ môj, čo nesieš kôš s hrdličkami. Chápeš to? - Ona, nepoškvrnená, sa podriaďuje zákonu, ako keby potrebovala očistenie.

Či ťa tento príklad nenaučí, hlúpe dieťa, plniť aj za cenu všetkých osobných obetí svätý zákon Boží?

Očistiť sa! Ty a ja, my naozaj potrebujeme očistu! - Odčiňovať, a ešte viac ako odčiňovanie: Lásku, Lásku, ktorá ako rozpálené železo spaľuje v našej duši nános špiny, ktorá ako oheň zapáli naše stvrdnuté srdcia v božských plameňoch. (Sv. Ruženec, 4. radostné tajomstvo)