„Svätý Jozef je učiteľom vnútorného života.“

Svätý Jozef, Kristov pozemský otec, je aj tvojím otcom a pánom. – Utiekaj sa k nemu. (Cesta, 559)

Svätý Jozef, náš otec a pán, je učiteľom vnútorného života. – Odovzdaj sa mu pod ochranu a pocítiš účinok jeho moci. (Cesta, 560)

Svätá Terézia vo svojom životopise o svätom Jozefovi napísala: „Kto nenachádza učiteľa, ktorý by ho naučil modliť sa, nech si vezme za učiteľa tohto slávneho svätca a nepomýli si cestu.“ – Je to rada skúsenej duše. Nasleduj ju. (Cesta, 561)

Svätý Jozef. Nemôžeme milovať Ježiša a Máriu, ak nemilujeme aj svätého Patriarchu. Pozri, koľko dôvodov je na to, aby sme uctievali svätého Jozefa a učili sa z jeho života: bol mužom silnej viery..., staral sa o svoju rodinu, Ježiša a Máriu, namáhavou prácou..., chránil čistotu Márie, ktorá bola jeho manželkou..., mal v úcte – miloval! – Božiu slobodu, ktorá si nielenže vyvolila Pannu Máriu za Matku, ale aj jeho za jej manžela. Svätý Jozef, náš Otec a Pán, panenský a prečistý, ktorý si si zaslúžil nosiť dieťa Ježiša v náručí, kúpať ho a objímať: nauč nás správať sa k nášmu Bohu, byť čistými a zaslúžiť si byť druhým Kristom. – A pomáhaj nám vytvárať a odkrývať, ako to robil Kristus, – skryté a zároveň jasné – Božie cesty na zemi, aby sme mohli ľuďom ohlasovať, že už tu na zemi môžu rozvíjať netušenú duchovnú silu.

Veľmi miluj svätého Jozefa, miluj ho celou dušou, lebo je to on, kto spolu s Ježišom najviac miloval svätú Máriu a mal najužší vzťah k Bohu: on ho najviac miloval po našej Matke. – Zaslúži si tvoju lásku a vzťah k nemu ti veľmi pomôže, pretože on je učiteľom vnútorného života a veľa môže dosiahnuť u Pána a Božej Matky. (Vyhňa, 551-554)

Chcem dostávať správy emailom

email