„Je naliehavé pokresťančiť spoločnosť.“

Ako chce Učiteľ: máš byť uprostred sveta, v ktorom žijeme a vo všetkých ľudských činnostiach soľou a svetlom. – Svetlom, ktoré osvecuje mysle a srdcia; soľou, ktorá dáva chuť a chráni od skazy. – A preto, ak ti chýba apoštolská horlivosť, staneš sa jalovým a neužitočným, sklameš svojich blížnych a tvoj život stratí zmysel. (Vyhňa, 22)

Pán nás nestvoril preto, aby tu vybudoval trvalé mesto, pretože « tento svet je cestou do sveta iného, ktorý je príbytkom, kde nie je žiadne trápenie. » Ale my, Božie deti, by sme sa nemali vzďaľovať od pozemských vecí, kam nás Boh postavil, aby sme sa posväcovali, aby sme ich naplnili požehnanou vierou, jedinou, ktorá prináša ľuďom skutočný pokoj a pravú radosť a prináša ich do každého prostredia. Už od roku 1928 bez prestania kážem: je veľmi potrebné pokresťančovať celú našu spoločnosť, vnášať do všetkých jej sociálnych vrstiev nadprirodzený zmysel, tak, že sa budeme usilovať posväcovať našu bežnú dennú prácu, povolanie či zamestnanie. Tak sa každé ľudské konanie rozsvieti novou nádejou, presahujúcou čas i pominuteľnosť všetkého pozemského. (Boží priatelia, 210)

Chcem dostávať správy emailom

email