„Dajte lásku do malých vecí.”

Prepadajú ťa pochybnosti a pokušenia v elegantnom rúchu. – Teší ma počúvať ťa: je vidno, že diabol ťa považuje za svojho nepriateľa a Božia milosť ťa neopúšťa. Pokračuj v boji! (Vyhňa, 309)

Toto učenie Svätého písma, ktoré je vyjadrené – ako viete – v samom jadre Opus Dei, vás má viesť k tomu, aby ste svoju prácu vykonávali dokonale, milovali Boha a ľudí tak, že svoju lásku vložíte do drobných vecí, z ktorých pozostáva váš obvyklý pracovný deň, a nájdete ono božské niečo, ktoré sa skrýva v drobnostiach. Nanajvýš vhodné sú na tomto mieste verše kastilského básnika:

Len pokojne a poriadne:/ urobiť veci dobre / na tom záleží./ Nestačí len ich urobiť.

Ubezpečujem vás, deti moje, že ak nejaký kresťan s láskou vykonáva tu najmenej významnú každodennú činnosť, prekypuje jeho skutok Božím významom. Preto som vám opakoval, doslova som do vás vtĺkal, že kresťanské povolanie spočíva v tom, že z každodennej prózy sa tvoria verše. Zdá sa nám, deti moje, že na obzore splývajú nebesia a zem. Ale nie, miestom, kde sa naozaj spojujú, je vaše srdce, ak sväto prežívate obyčajný život... (Konverzácie Mons. Escrivá de Balaguer, 114-116)


Chcem dostávať správy emailom

email