„V tvojej duši v stave milosti prebýva Najsvätejšia Trojica.”

Najsvätejšia Trojica korunovala našu Matku. – Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu Svätému sa budeme zodpovedať za každé zbytočné slovo. Ďalší dôvod prosiť Pannu Máriu, aby nás naučila rozprávať vždy v Božej prítomnosti. (Brázda, 926)

Najsvätejšia Trojica ti udeľuje svoju milosť a očakáva, že ju zodpovedne využiješ: pri toľkom dobrodení nie je namieste pohodlne, pomaly a lenivo sa motať…, pretože okrem iného, duše ťa čakajú. (Brázda, 957)

Boh je s tebou. V tvojej duši v stave milosti prebýva Najsvätejšia Trojica. – A preto, aj napriek svojim úbohostiam, môžeš a musíš byť v neustálom rozhovore s Pánom. (Vyhňa, 261)

Nauč sa velebiť Otca, Syna a Ducha Svätého. Nauč sa mať osobitnú úctu k Najsvätejšej Trojici: verím v Boha Otca, verím v Boha Syna, verím v Boha Ducha Svätého. Dúfam v v Boha Otca, dúfam v Boha Syna, dúfam v Boha Ducha Svätého. Milujem Boha Otca, milujem Boha Syna, milujem Boha Ducha Svätého. Verím, dúfam a milujem Najsvätejšiu Trojicu. – Takáto úcta je potrebná ako nadprirodzené cvičenie pre dušu, ktoré sa premení na skutky srdca, hoci ju nie je vždy možné dať do slov. (Vyhňa, 296)