„Buďte štastní, vždy šťastní.”

Nikto nemôže byť na zemi šťastný, pokým sa nerozhodne, že ním nebude. Tak plynie cesta: bolesť, po kresťansky!, Kríž; Božia vôľa, Láska; šťastie tu a potom naveky. (Brázda, 52)

»Servite Domino in laetitia!« – Budem slúžiť Pánovi s radosťou! S radosťou, ktorá bude dôsledkom mojej Viery, mojej Nádeje a mojej Lásky…, ktorá musí trvať večne, pretože, ako nás uisťuje Apoštol, »Dominus prope est!«... – Pán je blízko. Budem kráčať s ním, úplne istý, pretože Pán je môj Otec… a s jeho pomocou splním jeho láskavú Vôľu, hoci ma to bude niečo stáť. (Brázda 53)

Rada, ktorú vám naliehavo opakujem: buďte veselí, vždy veselí. – Nech sú smutní tí, čo sa nepovažujú za Božie deti. (Brázda, 54)


Chcem dostávať správy emailom

email