„Boh a odvaha!“

Nebuďte úzkoprsými, nezrelými mužmi alebo ženami, krátkozrakými, neschopnými dosiahnuť náš nadprirodzený kresťanský horizont Božích detí. Boh a odvaha! (Brázda, 96)

Nepochybujte, že časom - možno skôr, než si myslíme - prídu obzvlášť ťažké situácie, ktoré si budú vyžadovať veľkého ducha obeti a zabudnutie na seba samého. Posilňuj preto v sebe cnosť nádeje a bez strachu prijmi apoštolovo zvolanie: ,,A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ S istotou a pokojom rozjímaj: aká len bude nekonečná Božia láska vyliata na tohto úbohého tvora! Nastal čas, aby si - pri svojej bežnej práci - žil z viery, prebúdzal nádej a oživoval lásku; to znamená uviesť do činnosti všetky tri božské cnosti, ktoré nám pomáhajú, aby sme ihneď, bez pretvárky, pokrytectva a okolkov vylúčili všetky omyly v našom konaní, profesionálnom aj vnútornom živote. (Boží priatelia, 71)

Chcem dostávať správy emailom

email