Vianočný pozdrav od preláta (2022)

Prelát Opus Dei vyzýva svoje deti, aby sa počas tohtoročných Vianoc usilovali o pokoj a začali u seba a u svojich najbližších.

Milovaní, nech Ježiš opatruje moje dcéry a mojich synov! 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2,14): Takto spievajú anjeli, keď oznamujú pastierom, že nie až tak ďaleko, v jasliach, sa práve narodil Ježiš. Tie isté slová sa stali základom mnohých ľudových piesní, ktoré každé Vianoce dodávajú atmosféru našim uliciam a domovom. Môžeme sa pripojiť k tomuto chóru a vzdávať Bohu všetku slávu a modliť sa za mier vo svete.

Pán počíta s každým z nás, že budeme rozsievať pokoj vo svete a to tým, že začneme v našom najbližšom okolí. „Mier sa nikdy nezískava raz navždy, ale treba ho budovať nepretržite. A keďže okrem toho ľudská vôľa je nestála a narušená hriechom, starostlivosť o mier vyžaduje od každého vytrvalé ovládanie vášní (...) A tak je pokoj aj ovocím lásky, ktorá presahuje možnosti spravodlivosti“ (Gaudium et spes, č. 78).

Na svete nebude mier – v tomto nepokojnom a napriek tomu nádejou naplnenom svete – pokiaľ nebude mier v ľuďoch. „Tak pokoj, ako aj vojna sú v nás“ (Brázda, č. 852), hovoril svätý Josemaría. Na tohtoročné Vianoce preto chceme, aby anjelský spev zaznel predovšetkým v našich dušiach. Práve v hĺbke srdca si vytvárame postoje, ktoré ovplyvňujú súzvuk s ľuďmi okolo nás: dávať prednosť jednote pred rozdielmi, radovať sa z dobrých vecí druhých, ponúkať svoju pomoc tým, ktorí ju potrebujú, často prosiť o odpustenie...

Svätá Mária a svätý Jozef vniesli do svojho bezprostredného okolia pokoj a urobili z jasličiek prívetivé miesto. Obráťme sa na nich s prosbou o pomoc, aby sme si posilnili vnútorný mier, ktorý môže byť odovzdaný celému svetu. Vyzývam vás, aby ste sa modlili za pápeža Františka, na jeho úmysly a aby sme sa pripojili k jeho prosbe z minulých Vianoc: „Kriste, ktorý si sa narodil pre nás, nauč nás kráčať s tebou po cestách pokoja.“

Prajem vám krásne sviatky a z celého srdca vám žehnám.

Fernando Ocáriz

Rím, 15. decembra 2022