Number of articles: 12

Myšlienky a rady preláta k mimoriadej situácii spôsobenej koronavírusom

Monsignor Fernando Ocáriz sa s nami vo svojom pastoračnom liste delí o svoje myšlienky a praktické rady, ako zvládnuť túto mimoriadnu situáciu.

List Preláta

List preláta (1. novembra 2019)

Pastiersky list Mons. Fernanda Ocáriza o priateľstve. „Ak chceme s niekým nadviazať skutočné priateľstvo, musíme v sebe rozvinúť schopnosť hľadieť na neho s láskou, pozerať na neho očami Krista.“

List Preláta

List Preláta (november 2016)

Pri príležitosti blížiaceho sa záveru Jubilejného roka milosrdenstva, nás prelát vyzýva, ,,aby sme osobne prijali do svojho srdca Božie milosrdenstvo, a tak sa otvárali aj pre iných ľudí – aby sme žili ,naklonení´ k nim“.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (október 2016)

,,Neustále sa nám ponúkajú príležitosti, aby sme sa ,otvárali ako vejár´, a tak slúžili väčšiemu počtu ľudí, vrátane tých, ktorí ešte nemali skúsenosť s kresťanským životom, alebo nemajú vieru,“ píše Prelát vo svojom liste pri príležitosti 2. októbra, začiatku ďalšieho roka v dejinách Opus Dei.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (marec 2016)

Prelát hovorí o niektorých skutkoch duchovného milosrdenstva, obzvlášť o šírení pokoja k iným ľuďom a poukazuje na príklad blahoslaveného Álvara.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (február 2016)

Vo februárovom liste vyzýva prelát Opus Dei k správnemu využívaniu času pôstneho obdobia v prebiehajúcom Roku milosrdenstva. Osobitne zdôrazňuje duchovné skutky milosrdenstva: modliť sa za živých i zomrelých.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (január 2016)

Vo svojom prvom tohtoročnom liste na január, píše prelát o úlohe Panny Márie v tomto Roku milosrdenstva.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (december 2015)

Mons. Javier Echevarría zdôrazňuje vo svojom liste, aby sme sa pripravovali na slávenie Vianoc a mohli tak ,,odhaliť túžbu po dobre, ktorá sídli v hĺbke ľudského srdca".

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (október 2015)

Ústrednou témou októbrového listu je výročie založenia Opus Dei a výzva pápeža Františka pomáhať utečencom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy.

Cartas pastorales y mensajes

List Preláta (september 2015)

V liste na september vysvetľuje Mons. Javier Echevarría vzťah medzi Krížom a radosťou. Okrem toho nás povzbudzuje, aby sme sa nasledujúcich mesiacoch viac modlili za rodinu.

Cartas pastorales y mensajes