Správa od Preláta (september 2018)

Prelát nás naliehavo žiada, aby sme sa snažili "obetovať modlitbu a pokánie, o ktoré prosil sv. Otec všetkých v jeho nedávnom “Liste Božiemu ľudu.”"

Opus Dei - Správa od Preláta (september 2018)

Snažme sa obetovať modlitbu a pokánie, o ktoré prosil sv. Otec všetkých v jeho nedávnom “Liste Božiemu ľudu.” Milujme Cirkev a pápeža s čoraz väčšou láskou. Môže nám pomôcť uvedomiť si, že Cirkev nie je iba skupinou mužov a žien, ku ktorej sme sa pripojili. Ako hovorí sv. Josemaría, Cirkev je predovšetkým “Kristus prítomný medzi nami, Boh, ktorý prichádza k ľuďom, aby ich spasil, ktorý nás volá svojím zjavením, posväcuje nás svojou milosťou a drží nás svojou pomáhajúcou rukou v malých i veľkých zápasoch každodenného života.” (Ísť s Kristom, č. 131)

Už je veľmi blízko 90. výročie toho dňa, kedy dal Pán vidieť Dielo sv. Josemaríovi. Aby sme sa naň dobre pripravili, usilujme sa s novou hĺbkou a túžbou po obrátení znovu objaviť silu osobného povolania, ktoré nám Boh adresuje.

Prosím vás o modlitby za nových kňazov, ktorí budú zajtra vysvätení; a za Synodu, ktorá sa uskutoční v októbri.