Správa od preláta (1. apríla 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva k tomu, aby sme v týchto dňoch pred Veľkým týždňom popri všetkom utrpení hľadeli na Kristov kríž, ktorý je zdrojom našej spásy a nádeje.

Opus Dei - Správa od preláta (1. apríla 2020)

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Blíži sa Veľká noc, počas ktorej nás liturgia vedie ku kontemplácii veľkého tajomstva Božej lásky k nám. V aktuálnej situácii, keď svet trpí pandémiou koronavírusu, často zameriavajme svoj pohľad na ukrižovaného Ježiša. Ako povedal Svätý Otec 27. marca, hľadajme vo svätom kríži kotvu spásy, ktorá nás ochráni pred stroskotaním. Z kríža Ježiš osvetľuje zmysel utrpenia a dokonca nám pomáha objaviť, že s jeho milosťou nemusíme strácať radosť, a že ju dokonca môžeme stále znova nachádzať: Gaudium in Cruce!

V týchto dňoch sme svedkami toho, ako sa ľudia v duchu solidarity, a to obzvlášť ak sú inšpirovaní láskou, obetujú vo veľkorysej službe druhým – pri starostlivosti o chorých, za pokladňou v supermarkete, či pri starostlivosti o vlastnú rodinu uzatvorenú často len na niekoľkých metroch štvorcových... Veľa sa modlime za ľudí, ktorí zomierajú, za chorých – medzi ktorými sú aj členovia Diela – a za ich rodiny. Ďakujme Pánovi za nespočetné množstvo ľudí, ktorí aj naďalej poskytujú svoju pomoc. Sú svedectvom toho, že dušou spoločnosti je duch služby.

Nech nás úzkosť či strach neoberajú o pokoj, lebo ako píše Svätý Pavol, Kristus je náš pokoj (porov. Ef 2, 14). V týchto viac či menej ťažkých okolnostiach, v ktorých sa nachádzame, dôverujme v Božiu lásku ku každému z nás: On vie viac a nikoho neopúšťa. Pripomína nám to aj svätý Josemaría: „Akú dôveru, pokoj a optimizmus vám aj počas ťažkostí dá vedomie toho, že ste deťmi Otca, ktorý všetko vie a všetko môže“ (List z 9. 1. 1959). Vďaka tejto istote založenej na Pánovi, a nie na našich vlastných silách, bude každý môcť prispieť svojimi schopnosťami a pomáhať druhým s radosťou, ktorá je vždy zlučiteľná s utrpením a slzami.

Pozývam vás využiť možnosti, ktoré nám ponúka technológia, a sledovať veľkonočné obrady so Svätým Otcom. V nasledujúcich dňoch vám tiež budem posielať prostredníctvom internetovej stránky zamyslenia nad tajomstvami, ktoré budeme sláviť, aby sme sa takto spolu modlili a boli viac zjednotení.

S láskou vás žehná,

váš Otec

Rím, 1. apríla 2020