Správa od preláta (29. apríla 2020)

Mons. Fernando Ocáriz nás pozýva, aby sme sa pripojili k modlitebným úmyslom Svätého Otca a s vierou sa utiekali pod ochranu Panny Márie.

Milovaní, nech Boh chráni moje dcéry a mojich synov!

Začína mesiac, ktorý v Cirkvi už tradične venujeme Panne Márii. Jej materská pomoc nám dáva istotu a tiež silu, aby sme aj naďalej prinášali útechu v podobe jej Syna tým, čo ju potrebujú. Akú istotu nám dáva modlitba k Panne Márii, ktorú nás naučil svätý Josemaría: refugium nostrum et virtus. A aj v okolnostiach, ktoré práve prežívame na celom svete, je ona našou silou a naším útočiskom.

V mnohých krajinách nás začiatok mája zastihne ešte uzatvorených v našich domovoch, s obmedzenou možnosťou pohybu, čo ale na druhej strane môže uľahčiť žitie mariánskych zvykov v rodine, akým je napríklad modlitba svätého ruženca či dokonca májová púť. Kvôli aktuálnym okolnostiam možno nebudeme môcť fyzicky navštíviť mariánske pútne miesta, vždy sa však do nich dá vďaka technológii aspoň nahliadnuť a dokonca na túto virtuálnu púť môžeme pozvať aj rodinu, kamarátov či známych.

Obzvlášť vás prosím, aby ste pri týchto návštevách Panny Márie mali na pamäti úmysly, ktoré nám Svätý Otec František napísal v liste z 25. apríla, v ktorom nás pozýva znova objaviť svätý ruženec a naďalej prosiť za koniec pandémie a ochranu Panny Márie pre tých, čo najviac trpia.

S láskou vás žehná

váš Otec

Rím, 29. apríla 2020