Správa od preláta (15. novembra 2023)

Prelát Opus Dei oznamuje, že v roku 2024 sa budú v regiónoch konať pracovné týždne v rámci prípravy na Riadny Generálny Kongres v roku 2025.

Milovaní, nech Ježiš ochraňuje moje dcéry a mojich synov!

Je prirodzené, že v našich modlitbách máme na zreteli súčasné vojny, najmä vo Svätej zemi a medzi Ruskom a Ukrajinou. Aj tu zostaňme v úzkom spojení s pápežom a celou Cirkvou.

V niektorých predchádzajúcich posolstvách som vám spomínal blížiace sa pracovné týždne, nazývané aj regionálne zhromaždenia. S radosťou vás môžem informovať, že sa budú konať vo všetkých regiónoch počas celého roka 2024 v rámci príprav na Riadny Generálny Kongres v roku 2025. Témou týchto zhromaždení je: Na ceste k stému výročiu Diela. Prehĺbenie našej charizmy a obnovenie našej túžby slúžiť Bohu, Cirkvi a spoločnosti.

Začíname tak konkrétnejšie prípravy na sté výročie, na ktorých, ako som povedal vo svojom posolstve z 10. júna 2021, chcem, aby ste sa všetci zúčastnili. V každom regióne budete informovaní o dátume, v ktorom sa bude konať váš pracovný týždeň, a o spôsoboch, akými sa na ňom môžete zúčastniť. Môže to byť príležitosť prehĺbiť „dar Ducha, ktorý dostal svätý Josemaría“ (Ad charisma tuendum), krásu poslania služby Cirkvi a spoločnosti a túžbu sprevádzať mnohých ľudí na ceste do Neba. Bude to tiež príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako v duchu Opus Dei odpovedať na výzvy súčasnej doby a ako sa pripraviť na sté výročie na každom mieste.

18. novembra prijme diakonát dvadsaťdeväť veriacich Diela. Modlite sa k Pánovi, aby dobre využili mesiace diakonátu a prípravy na kňazstvo.

So všetkou láskou Vás žehná

Váš Otec

Fernando Ocáriz

Rím, 15. novembra 2023