Menovka: výchova

Je 10 výsledkov pre "výchova"
Výchova emócií

Výchova emócií

,,Kresťanská morálka sa nepozerá na ľudské city s nedôverou. Práve naopak, kladie dôraz na ich rozvoj a ich nasmerovanie, pretože majú veľký vplyv na šťastný život človeka.”

Výchova pre život

Výchova pre život

Milovať deti tým správnym spôsobom si vyžaduje pomáhať im pri rozvíjaní ich sebaovládania , znamená formovať ich na slobodných a zodpovedných ľudí.

Žiť pre iných

Žiť pre iných

,,Pre kresťana je priateľstvo milosťou pozdvihnuté na vyššiu úroveň a stáva sa spôsobom, ako komunikovať Kristov život iným ľuďom." Článok o úzkom vzťahu medzi priateľstvom, dobročinnou láskou a apoštolátom.

Duchovný život