Posolstvo Preláta (19. marca 2018)

Posolstvo preláta Opus Dei k dňu slávnosti sv. Jozefa

Prelát
Opus Dei - Posolstvo Preláta (19. marca 2018)

Svätého Josemaríu dojímala jednoduchosť a veľkosť sv. Jozefa: jeho život – život tesára v Galilei podobný mnohým iným - bol intímne spojený so životom Ježiša a Márie. V jeho postave objavil sv. Josemaría črty tých, ktorí vedia, že sú Bohom povolaní žiť s Ním každodenný život so všetkým, čo so sebou prináša; aj neočakávané veci a obavy. Svätý Jozef žil s Bohom pod tou istou strechou. Možno si pomyslíme, že v tomto ohľade sa nezdá byť človekom ako mnoho iných. A predsa, nemodlíme sa: ,,Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu”? Ak ho necháme, On vstúpi.

A jemu stačí jedno slovo, aby nás uzdravil (porov. Mt 8,8).

S celou Cirkvou dnes obzvlášť pozeráme na sv. Jozefa, muža spravodlivého a verného. Zverme sa jeho orodovaniu, aby nám pomohol každý deň odpovedať na nesmiernu Kristovu lásku a otvoriť mu dokorán dvere nášho domu a nášho srdca. A nech nás táto odpoveď čoraz viac pobáda slúžiť druhým a šíriť radosť Evanjelia.Rím, 19. marec 2018