Správa od preláta (13. septembra 2023)

Prelát Opus Dei pozýva k zamysleniu sa nad niektorými blížiacimi sa sviatkami a zároveň uvádza, že v spolupráci s Dikastériom pre klérus sa začala práca na príprave návrhu na úpravu Stanov pre Svätého Otca.

Milovaní, nech Ježiš opatruje moje dcéry a mojich synov!

Sviatok Povýšenia svätého kríža, ktorý budeme sláviť zajtra, nám pripomína, že „Kristovým utrpením prestal byť kríž symbolom trestu, a stal sa znamením víťazstva. Kríž je znakom Vykupiteľa: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: v ňom je naša spása, náš život a naše vzkriesenie“ (Sv. Josemaría, Krížová cesta, II. zastavenie, č. 5). Pri príležitosti tohto sviatku odporúčam, aby sme ešte raz s osobitnou pozornosťou kontemplovali tajomstvo kríža. Tam objavíme, že „kresťanská sloboda v žiadnom prípade nie je svojvoľná; je nasledovaním Krista v odovzdaní sa až po obetu kríža. Môže sa to zdať paradoxné, ale Pán prežil vrchol svojej slobody na kríži, ako vrchol lásky. Keď na Kalvárii naňho volali: ,Ak si Boží Syn, zostúp z kríža‘, svoju slobodu Syna preukázal práve tým, že zostal na tomto popravisku, aby do bodky splnil Otcovu milosrdnú vôľu“ (Benedikt XVI., Anjel Pána, 1. júla 2007).

V najbližších týždňoch sa naša vďačnosť Pánovi obnoví, pretože budeme oslavovať ďalšie výročie dňa, kedy Boh ukázal svätému Josemaríovi Opus Dei. Dňa 6. októbra si s radosťou pripomenieme jeho kanonizáciu. Náš zakladateľ si bol vždy vedomý, že je len nástrojom na uskutočnenie Božej vôle. Ako by sme si mohli nespomenúť, že keď Opus Dei robilo svoje prvé kroky, napísal nám: „Božie Dielo prichádza, aby plnilo Božiu vôľu. Preto majte hlboké presvedčenie, že Nebo je odhodlané, aby sa Dielo uskutočnilo“ (Inštrukcia, 19-III-1934).

Počas mojej nedávnej cesty po Ázii a Oceánii, ako aj na základe správ, ktoré sa ku mne dostali z mnohých iných miest, som opäť videl túžbu mnohých duší byť verný duchu, ktorý začal svoju pozemskú cestu v roku 1928. Buďme naplnení nadprirodzeným nadšením pre úlohu, ktorú nám Boh zveril. Nezužujme svoje obzory: nech sme kdekoľvek - spolu s toľkými bratmi a sestrami vo viere - môžeme byť rozsievačmi pokoja a radosti - Pánovho pokoja a radosti - v tomto našom svete.

S radosťou vám oznamujem, že po letnej prestávke na severnej pologuli spolupracujeme s Dikastériom pre klérus na formulovaní návrhu zmien v Stanovách, ktorý bude predložený Svätému Otcovi. Naďalej sprevádzajte tento proces svojou modlitbou a postojom synovskej odovzdanosti plnej nádeje. V médiách a na sociálnych sieťach nechýbali interpretácie tejto záležitosti a mnohí z vás poslali svoje otázky a obavy. Ďakujem vám a chápem váš záujem o Dielo, ktoré patrí všetkým; využime tieto zmienky, aby sme s radosťou šírili ducha, ktorého sme dostali od Pána. Tak ako v predchádzajúcich posolstvách z 3. júna a 10. augusta - ktoré vám odporúčam prečítať si ešte raz - vás budeme podľa toho, ako Dikastérium uzná za vhodné, informovať o pokroku v tomto úsilí.

V prvých októbrových dňoch sa začne synoda biskupov. Prosím vás, aby ste sa za toto stretnutie modlili, ako nás o to požiadal pápež František. Od 4. do 9. dňa toho mesiaca budem v Portugalsku. Spolieham sa na vás, že ma budete duchovne sprevádzať na tejto ceste, kde sa stretnem s mnohými ľuďmi. Zverujem sa Panne Márii Fatimskej, aby som aj s vašou pomocou mohol konať dobré dielo. A vás všetkých zverujem pod jej materinskú ochranu.

Posielam vám svoje najláskavejšie požehnanie

Váš Otec

Fernando Ocáriz

Rím, 13. septembra 2023