Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Začína Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie (30. novembra - 8. decembra)

Opus Dei - Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

30. novembra začne Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

V Bratislave je pri tejto príležitosti celebrovaná sv. Omša v Kostole Najsvätejšej Trojice každý deň o 17:30 (okrem nedele 3. decembra, o 20:00)

V nedeľu 3. decembra bude slúžiť sv. Omšu J. E. Mons. Jozef Haľko.

V piatok 8. decembra bude slúžiť sv. Omšu J. E. Mons. Stanislav Zvolenský.


Homília svätého Josemariu: PANNA MÁRIA – PRÍČINA NAŠEJ RADOSTI

Stojíme pred tajomstvom lásky. Ľudský rozum ho nie je schopný obsiahnuť. Iba viera dokáže popísať, ako mohlo byť jedno stvorenie pozdvihnuté k takej veľkej dôstojnosti, že sa stalo láskyplným stredom potešenia Najsvätejšej Trojice. Vieme, že je to božské tajomstvo. No keďže ide o Našu Matku, cítime, že dokážeme pochopiť viac – ak sa to tak dá povedať –, než o iných pravdách našej viery.

Ako by sme sa boli zachovali, keby sme si mohli vybrať svoju matku? Myslím, že by sme si vybrali tú, ktorú máme, a obdarili by sme ju všetkými milosťami. Práve to urobil Kristus: Kristus všemohúci, vševediaci, láska sama, ktorý svojou mocou uskutočnil všetky svoje túžby.

Všimnite si, ako kresťania už v dávnej minulosti dospeli k tejto argumentácii: Patrilo sa – píše svätý Ján Damascénsky – aby telo tej, ktorá si pri pôrode zachovala neporušené panenstvo, bolo aj po smrti uchované od akéhokoľvek porušenia. Patrilo sa, aby tá, ktorá nosila Stvoriteľa v lone ako Dieťa, bývala v Božích príbytkoch. Patrilo sa, aby nevesta, s ktorou sa zasnúbil Otec, prebývala v nebeských komnatách. Patrilo sa, aby tá, ktorá sa dívala na svojho Syna na kríži a nastavila hruď meču bolesti, od ktorého bola uchránená pri pôrode, hľadela na neho, aj keď sedí pri Otcovi. Patrilo sa, aby Božia Matka vlastnila to, čo má jej Syn, a aby ju celé stvorenie uctievalo ako Božiu Matku a služobnicu.

Teológovia často prichádzali s podobným argumentom, v snahe aspoň trochu objasniť zmysel tej hojnosti milostí, do ktorých bola Mária odetá, a ktoré vrcholia v nanebovzatí. Hovoria: Patrilo sa tak, Boh tak mohol urobiť, a tak to aj urobil. To je to najlepšie vysvetlenie, prečo Pán poskytol svojej Matke od samotnej chvíle jej Nepoškvrneného počatia všetky privilégiá. Bola vyňatá spod moci satana; je celá krásna – tota pulchra! – čistá a nepoškvrnená na duši i na tele.