Number of articles: 26

Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie (8. júna)

Rozjímanie na spomienku Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie. Navrhované témy sú: Mária, príbytok Ducha Svätého; blahoslavení čistého srdca; rozmýšľať o všetkom v srdci.

Duchovný život

Panna Mária, Matka Cirkvi

V pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého Cirkev slávi spomienku Márie, Matky Cirkvi. Ponúkame niekoľko textov na zamyslenie sa nad touto liturgickou spomienkou.

Od pápeža

Sonsoles, 2. mája 1935: prvá púť

V máji 1935 sa Josemaría Escrivá a Ricardo Fernández Vallespín vybrali na púť do svätyne Panny Márie Sonsoles v Ávile. Táto púť dala vzniknúť zvyku májových pútí v Opus Dei. V tejto epizóde historik Alfredo Méndiz komentuje niektoré detaily zo spisov oboch protagonistov tejto skúsenosti.

Modlitby a pobožnosti

Svätý ruženec

Ako sa modliť ruženec Panny Márie?

Panna Mária

21. november: Obetovanie Panny Márie v chráme

Komentár evanjelia pri spomienke na Obetovanie Panny Márie v chráme. „Kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra a matka“. Objavovanie a plnenie Božej vôle je najlepším spôsobom, ako napodobňovať Ježiša Krista.

Evangelio

Svätý Josemaría Panne Márii zo Stĺpa: „Pani, nech sa stane!“

Na brehu rieky Ebro v Zaragoze stojí nádherná bazilika El Pilar na mieste, kde sa v moslimskom období nachádzal chrám zasvätený Panne Márii. Počas rokov, ktoré strávil v Zaragoze v seminári a pri štúdiu civilného práva, navštevoval svätý Josemaría Pilar denne.

Životopis

Máriino povolanie rozprávané ako vo filme

Niektoré filmy sme videli toľkokrát, že sme schopní zopakovať dialógy naspamäť. Mnohé z nich sa odohrávajú na miestach, kde sme nikdy neboli, ale ktoré sú nám veľmi dobre známe. Zvestovanie patrí k tým filmom, pri ktorých sa cítime ako v druhom domove.

Duchovný život

Mária, Matka milosrdenstva

Mária ospevuje v chválospeve Magnificat milosrdenstvo a radostnú lásku Boha, ktorý prichádza vrátiť šťastie zarmútenému svetu. Ona je prvou Dcérou a zároveň Matkou Božieho milosrdenstva, a preto ju nazývame Mater misericordiae.

Duchovný život

2. júla: Návšteva Panny Márie u Alžbety

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“

Od sv. Josemaríu

Zázračná medaila Panny Márie

27. novembra 1830 sa Kataríne Labouré znova zjavuje Panna Mária. Toto zasvätenie sa spája s dvoma udalosťami z histórie Opus Dei. Na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily v roku 1924 zomrel José Escrivá, otec svätého Josemaríu. A 27. novembra 1982 sa oznamuje, že Dielo bude povýšené na osobnú prelatúru.

Svätý Josemaría