Number of articles: 42

Spomienka na svätého Severína

Vo Villa Tevere, sídle Opus Dei, sa uchovávajú relikvie svätého Severína, rímskeho vojaka z 2. alebo 3. storočia, ktorý bol umučený pre svoju vieru. V centrách prelatúry sa 8. novembra zvyčajne slávi votívna omša na počesť svätého Severína.

O Opus Dei

Článok blahoslaveného Jána Pavla I. mesiac pred jeho zvolením za pápeža

V nedeľu, 4. septembra 2022 predsedal pápež František v bazilike svätého Petra obradu blahorečenia Jána Pavla I., Albina Lucianiho. V roku 1978 kardinál Luciani napísal do časopisu Gazzettino di Venezia článok o duchu, ktorý šíril svätý Josemaría: posväcovať prácu a odpovedať na všeobecné povolanie ku svätosti každého kresťana.

O Opus Dei

Aké dobrá môžu spolupracovníci získať?

Okrem formácie, ktorú im ponúka prelatúra, podávame krátky výklad o duchovných dobrách, ktoré spolupracovníci môžu získať.

Spolupracovníci

Rozhovor s Branislavom Borovským, od soboty nový diakon Prelatúry Opus Dei

Branislav Borovský je pôvodom z Bratislavy. Vyštudoval manažment a právo. Po absolvovaní práva zahájil štúdium teológie najprv v Ríme, neskôr v Pamplone (Španielsko). V súčasnosti býva v Pamplone a pracuje na doktoráte z teológie na Navarrskej Univerzite. 21. novembra bude vysvätený za diakona Prelatúry Opus Dei.

O Opus Dei

21. novembra: diakonská vysviacka v Ríme, medzi nimi aj jeden Slovák

Mons. Juan Ignacio Arrieta udelí diakonskú vysviacku 27 veriacim Opus Dei. Tento obrad sa bude sláviť 21. novembra (16.30). Kvôli pandémii sa bude konať v kostole medzinárodného seminára Prelatúry v Ríme iba za účasti tých, ktorí v ňom bývajú.

O Opus Dei

Sobota 5. septembra: kardinál Parolin vysvätí 29 kňazov Opus Dei

Kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár, vysvätí túto sobotu 5. septembra v Ríme, v Bazilike svätého Eugena, 29 kňazov prelatúry Opus Dei. Obrad začne o 10 hodine dopoludnia a bude na tomto webe prenášaný online. Medzi vysvätenými kňazmi je aj Andrej Matis, 31 ročný, prvý slovenský kňaz prelatúry Opus Dei.

Správy

Nová kapitola dejín katolíckej cirkvi v Spojených arabských emirátoch

'Abouna Ferran' každý mesiac cestuje z Bejrútu do Dubaja, aby sa duchovne postaral o veriacich z Opus Dei a o spolupracovníkov Diela. Tentoraz ale let smeroval do Abú Dhábí: bol jedným z kňazov, ktorý sa zúčastnil omše, ktorú celebroval Svätý Otec. Ponúkame článok z prvej ruky.

Správy

Kňazmi aby sprítomňovali Krista

V Ríme bude nasledujúcu sobotu (5. mája) 31 diakonov Prelatúry Opus Dei vysvätených za kňazov. Slávnostný ceremoniál sa začne o 10:00 rímskeho času a bude vysielaný naživo na tejto stránke, cez Facebook Informačnej kancelárie Opus Dei a cez Youtube. Medzi nimi je aj Àngel Miquel. Àngel býval na Slovensku 6 rokov.

O Opus Dei

Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Začína Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie (30. novembra - 8. decembra)

Panna Mária

Àngel Miquel, nový diakon: ďakujem Bohu za to, že mi ukázal moje povolanie v mladom veku

V sobotu 4. novembra prijalo 31 veriacich Opus Dei diakonskú vysviacku v rímskej Bazilike sv. Eugénia. Za kňazov budú vysvätení 5. mája 2018. Medzi nimi bol aj Àngel Miquel.

Osobné svedectvá