Number of articles: 87

22. februára: Katedra sv. Petra

Počas dvetisícročnej histórie sa v Cirkvi zachovala apoštolská postupnosť. Spomedzi apoštolov sám Kristus urobil Šimona predmetom osobitného vyvolenia: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. Peter sa presťahoval do Ríma a tam ustanovil sídlo primátu, Kristovho vikára.

Modlitby a pobožnosti

Nová kapitola dejín katolíckej cirkvi v Spojených arabských emirátoch

'Abouna Ferran' každý mesiac cestuje z Bejrútu do Dubaja, aby sa duchovne postaral o veriacich z Opus Dei a o spolupracovníkov Diela. Tentoraz ale let smeroval do Abú Dhábí: bol jedným z kňazov, ktorý sa zúčastnil omše, ktorú celebroval Svätý Otec. Ponúkame článok z prvej ruky.

Správy

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2019

„Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19)

Od pápeža

Homília pápeža Františka na záver SDM: Nie ste „len zatiaľ“, ste „Božie teraz“

V plnom znení prinášame homíliu a záverečný pozdrav Svätého Otca Františka pri koncelebrovanej svätej omši v Areáli sv. Jána Pavla II. v Metro Parku v Panama City, ktorou v nedeľu 27. januára 2019 vyvrcholili 34. svetových dni mládeže.

Od pápeža

Modlitba pápeža Františka pri krížovej ceste s mladými v Paname

Pri spoločnom duchovnom programe SDM v Paname v piatok 25. januára sa pápež František spolu s mladými modlil krížovú cestu, do ktorej sa zapojili zástupcovia rozličných krajín. Svätý Otec predniesol modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.

Od pápeža

Príhovor Svätého Otca mladým pri vigílii v Paname: Mária je Boží influencer

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka mladým zhromaždeným na vigílii modlitby a svedectiev spojenej s eucharistickou poklonou a požehnaním v sobotu 26. januára 2019 v Areáli sv. Jána Pavla II. v Metro Parku, v rámci 34. svetových dní mládeže v Paname.

Od pápeža

Novoročná homília pápeža Františka: Údiv viery pred Božou Matkou

V plnom znení prinášame príhovor Svätého Otca Františka pri koncelebrovanej svätej omši na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky.

Od pápeža

Betlehemským chlebom je Ježiš

Homília Svätého Otca vo Svätej noci: Betlehemským chlebom je Ježiš. Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka pri nočnej svätej omši slávnosti Narodenia Pána, ktorú slávil 24. decembra 2018 o 21.30 v Bazilike sv. Petra.

Od pápeža

Pápežove video-posolstvo k Svetovému dňu mládeže

Posolstvo pápeža Františka k tejto udalosti, ktorá má ako svoje motto slová Panny Márie: "Hľa, služobnica Pána". Svetový deň mládeže 2019 sa bude konať v meste Panama od 22. do 27. januára.

Od pápeža

Elektronická kniha: texty svätého Otca Františka o sviatostiach krstu a birmovania

Uvádzame elektronickú knihu (vo formáte pdf, epub, mobi a word) s celými textami príhovorov Svätého Otca Františka o sviatostiach krstu a birmovania

Kresťanský život