Opus Dei w Polsce

Wikariusz regionalny

Wikariuszem regionalnym w Polsce jest ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski.

Historia Opus Dei w Polsce
Historia Opus Dei w Polsce
Nowości w Polsce
22.X - św. Jana Pawła II
Nowości w Polsce
Przeczytaj i podaj dalej