Wikariusz regionalny

Wikariuszem regionalnym w Polsce jest ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski.

Wikariusz regionalny
Opus Dei - Wikariusz regionalny

Zadanie kierowania Prałaturą Opus Dei należy do Prałata* mianowanego przez Ojca Świętego. Bezpośrednia podległość Opus Dei od Stolicy Apostolskiej realizuje się poprzez Kongregację do Spraw Biskupów (por. Konst. Ap. Ut sit IV-VI; Statuta, nr 125 § 1; 171).

Prałat Opus Dei dla sprawowania swego urzędu mianuje Wikariuszy w każdym z wyznaczonych regionów na świecie. Rządzenie jest sprawowane kolegialnie. W tym celu Wikariuszowi pomagają dwie rady: Komisja Regionalna dla mężczyzn oraz Asesoria Regionalna dla kobiet.

Od kwietnia 2013 r. funkcję Wikariusza Regionalnego w Polsce pełni ks. dr Stefan Moszoro-Dąbrowski. Urodził się w Rosario (Argentyna) w 1957 r. Poprosił o przyjęcie do Opus Dei w 1972 r., wyświęcony na kapłana w 1982 r. Jest magistrem inżynierem elektroniki (Politechnika, Rosario) i doktorem teologii (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania). Mieszka w Polsce od początku pracy apostolskiej Dzieła w tym kraju (1989).
Siedziba Wikariusza regionalnego w Polsce: ul. Górnośląska 43, 00-432 Warszawa. mail: wikariusz.pl@opusdei.org

* Funkcja prałata i związana z nią nazwa różni się od honorowego tytułu prałata, który otrzymują niektórzy księża. W języku polskim brakuje tego rozróżnienia.