Wikariusz regionalny

Wikariuszem regionalnym w okręgu Europa Środkowo-Północna jest od 1 maja 2023 r ks. Stefan Moszoro-Dąbrowski.

Zadanie kierowania Prałaturą Opus Dei należy do Prałata* mianowanego przez Ojca Świętego. Bezpośrednia podległość Opus Dei od Stolicy Apostolskiej realizuje się poprzez Dykasterię ds. Kleru  (por. Motu Proprio "Ad charisma tuendum").

Prałat Opus Dei dla sprawowania swego urzędu mianuje Wikariuszy w każdym z wyznaczonych regionów na świecie. Rządzenie jest sprawowane kolegialnie. W tym celu Wikariuszowi pomagają dwie rady: Komisja Regionalna dla mężczyzn oraz Asesoria Regionalna dla kobiet.

Od 1 maja 2023 r. funkcję Wikariusza Regionalnego w Regionie Europa Środkowo-Północna pełni ks. dr Stefan Moszoro-Dąbrowski. Siedziba Wikariusza Regionalnego jest w Warszawie przy ul. Górnośląska 43  mail: wikariusz.pl@opusdei.org


ks. dr Stefan Moszoro-Dąbrowski urodził się w Rosario (Argentyna) w 1957 r. w polskiej rodzinie pochodzącej ze Lwowa. Poprosił o przyjęcie do Opus Dei w 1972 r., wyświęcony na kapłana w 1982 r. Jest magistrem inżynierem elektroniki (Politechnika, Rosario) i doktorem teologii (Uniwersytet Nawarry, Hiszpania). Mieszka w Polsce od początku pracy apostolskiej Dzieła w tym kraju (1989). Pełnił funkcję Wikariusza Regionalnego w Polsce w latach 1989-1999 i 2013-2023 r.  

* Funkcja prałata i związana z nią nazwa różni się od honorowego tytułu prałata, który otrzymują niektórzy księża. W języku polskim brakuje tego rozróżnienia.