Nowy okręg Prałatury Opus Dei: Europa Środkowo-Północna

Prałat Opus Dei, ks. prał. Fernando Ocáriz, zadecydował 1 maja 2023 r. połączyć w jednym okręgu Prałatury siedem krajów: Polskę, Słowację, Czechy, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię.

Prałat Opus Dei, ks. prał. Fernando Ocáriz, zadecydował 1 maja 2023 r. połączyć w jednym okręgu Prałatury siedem krajów: Polskę, Słowację, Czechy, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Finlandię, w których żyje ponad 1000 wiernych Dzieła. Wikariuszem regionalnym z siedzibą w Warszawie został ks. Stefan Moszoro Dąbrowski, a w organizacji pracy apostolskiej wspomagają go dwie rady: Asesoria wśród kobiet (z Carmen López-Urrutia jako Sekretarz regionalną) oraz Komisja wśród mężczyzn. W ich skład wchodzą osoby pochodzące z różnych krajów nowego okręgu.

Decyzja ta wpisuje się w proces reorganizacji regionów Prałatury, który wynika z postanowień Kongresu Generalnego w 2017 r. Prałat zadecydował o tej zmianie po wysłuchaniu przedstawicieli ze wspomnianych krajów, po wspólnej analizie oraz w nadziei, że krok ten będzie nowym impulsem dla pracy apostolskiej.

Nowy okręg tworzą cztery dotychczasowe regiony. We wszystkich z nich stała praca apostolska Opus Dei rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Najdłużej Opus Dei obecne jest w Finlandii (od 1987 r.) oraz w Polsce, gdzie pierwsze osoby z Dzieła dotarły w 1989 r. W ówczesnej Czechosłowacji apostolstwo Opus Dei wspomagane było z Wiednia, aż w 1991 r. kilkoro wiernych Opus Dei osiedliło się w Pradze. Po tym jak kraj ten w 1993 r. podzielił się na dwa państwa, w 1996 r. nieliczni wierni Dzieła zamieszkali na stałe w Bratysławie. W tym samym roku rozpoczęła się praca apostolska w Estonii. Na Litwie Opus Dei obecne jest od 1994 r., a dziesięć lat później, w 2004 r., miał miejsce początek na Łotwie.

Kraje te oraz miejscowe realia apostolstwa Dzieła poznali osobiście trzej prałaci Opus Dei podczas wielu podróży duszpasterskich. Np. Bł. Álvaro del Portillo odwiedził Pragę w 1992 r. W 2016 r., zaledwie dwa miesiące przed swoją śmiercią, bp. Javier Echevarría, stojący wówczas na czele Opus Dei, przyjechał do Finlandii i Estonii, by rozmawiać o Chrystusie z setkami zgromadzonych osób. Obecny Prałat odwiedził Polskę w czerwcu 2022 r. i otrzymał wówczas doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.