Słowo od Prałata (6 marca 2023 r.)

Prałat Opus Dei prosi nas, abyśmy nadal wspierali modlitwą prace nad lepszą koordynacją apostolstwa oraz przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego.

Kochani! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Dwa lata temu poprosiłem Was o modlitewne wsparcie prac nad strategią rozwoju i koordynacji pracy apostolskiej. Od tego czasu pisałem Wam o kolejnych etapach tego przedsięwzięcia. Chciałbym dziś dać Wam znać o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie. W minionych miesiącach, w ramach reorganizacji apostolstwa w Europie, powstały trzy nowe regiony: w kwietniu 2022 r., Europa Północna (obejmująca wcześniejsze regiony Irlandii, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Szwecji); w grudniu 2022 r., Europa Środkowa (połączyły się regiony Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii); a 14 lutego tego roku region Francji i Belgii. Oprócz tego, po kilkumiesięcznej analizie, niektóre regiony Azji przygotowują się do reorganizacji w niedalekiej przyszłości.

Nadal liczę na Wasze modlitwy za te prace, a także za przygotowania do Nadzwyczajnego Kongresu Generalnego, który odbędzie się już niedługo.

Niewiele dzieli nas od uroczystości św. Józefa: powierzajmy te wszystkie intencje także jego wstawiennictwu przed Panem Bogiem.

Z całego serca Wam błogosławię,

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 6 marca 2023 r.