Słowo od Prałata (18 października 2021 r.)

Z okazji święta św. Łukasza Prałat Opus Dei zachęca nas do kontemplowania Jezusa w Ewangelii i pozwolenia, by On nas w ten sposób przemienił.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Święto św. Łukasza, które Kościół dzisiaj obchodzi, to dla mnie nowa okazja, by zaprosić Was do kontemplowania Pana Jezusa w Ewangelii. Św. Josemaría radził nam, żebyśmy brali udział w ewangelicznych wydarzeniach jako «jedni z bohaterów» tamtych scen. Kontemplowanie Jezusa przemieni nas w Niego samego do tego stopnia, że posiądziemy Jego uczucia (por. Flp 2, 5). Dzięki łasce Bożej, w naszej pamięci i naszym sercu odżyją czyny i słowa Chrystusa i pod Jego kochającym spojrzeniem będziemy podążać Jego śladami.

Aby tak się stało, z pomocą Ducha Świętego powinniśmy szczerze otworzyć się na Słowo Boże. Dociera ono do nas m.in. w Ewangelii ze Mszy Św., która może rzucić światło na cały nasz dzień.

Św. Łukasz to ten z ewangelistów, który w największych szczegółach opisuje życie Najświętszej Maryi Panny. To Ona, jak nikt inny, kontemplowała z wielką miłością oblicze Jezusa. W tym miesiącu właśnie odmawianie różańca, który jak mówił św. Jan Paweł II jest «streszczeniem Ewangelii», może nam pomóc wspólnie z Maryją zanurzyć się w Ewangelii.

Wykorzystajmy różaniec również, by modlić się za owoce Synodu, który Papież właśnie rozpoczął w Rzymie. Proszę Was także, byście dalej wspierali modlitwą projekt rozwoju pracy apostolskiej, z którego wynikają pewne zmiany w organizacji terytorialnej Dzieła. Teraz konkretnie módlmy się za początki nowego okręgu Del Plata, na który składają się wcześniejsze regiony Argentyny i Urugwaju.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 18 października 2021 r.