Pokora

By słuchać Boga. Wrogiem jest pycha. Osiołek był Jego tronem. Owocy pokory. Pokora i radość.