Wniebowstąpienie Pańskie

Obcowanie z Jezusem Chrystusem w Chlebie i Słowie. Życie modlitewne. Apostolstwo, współodkupienie. Pszenica i kąkol. Zasiew pokoju i radości. Życie przyszłe.