Wielki Nieznajomy

Aktualność Pięćdziesiątnicy. Boża moc i ludzka słabość. Ukazywanie Chrystusa. Obcowanie z Duchem Świętym.

Homilie w formacie audio
Opus Dei - Wielki Nieznajomy