Śmierć Chrystusa - życie chrześcijanina

Śmierć Chrystusa wzywa nas do życia w pełni po chrześcijańsku. Chrześcijanin wobec ludzkiej hisatorii. Zgłebiać sens śmierci Chrystusa.