Żyć w obliczu Boga i ludzi

Roztropność jest cnotą niezbędną. Względy ludzkie. Prawość w działaniu. Maść z własnych słabości. Każdemu to, co mu się należy. Obowiązki sprawiedliwości wobec Boga i ludzi. Sprawiedliwość a umiłowanie wolności i prawdy. Sprawiedliwość i miłość.