Chrystus obecny wśród chrześcijan

Chrystus fundamentem życia chrześcijańskiego. Kontemplacja życia Chrystusa. Zastosowanie w naszy zwyczajnym życiu.