List Prałata Opus Dei 04-06-2017 Audio

Formacja udzielana w Opus Dei skierowana jest także do młodych ludzi, aby stali się "chrześcijańskim zaczynem teraz i później w swoim życiu: w rodzinach, w zawodach, w rozmaitych przejawach ludzkiego życia pośród świata".

Opus Dei - List Prałata Opus Dei 04-06-2017 Audio