Ilość artykułów: 4

List Prałata Opus Dei 04-06-2017 Audio

Formacja udzielana w Opus Dei skierowana jest także do młodych ludzi, aby stali się "chrześcijańskim zaczynem teraz i później w swoim życiu: w rodzinach, w zawodach, w rozmaitych przejawach ludzkiego życia pośród świata".

Wystąpienia

List Prałata Opus Dei 24-09-2017 Audio

Pomagajcie waszym dzieciom rozwijać się zdrowo, z mocnym sercem, aby mogły usłyszeć Boga, który mówi do każdego i każdej z nich, tak jak do Jana i Andrzeja: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39).

Wystąpienia

list Prałata Opus Dei 14-02-2017 Audio

Duszpasterski list zawiera konkluzje ostatniego Kongresu Generalnego (I-2017).

Wystąpienia

List Prałata Opus Dei 09-01-2018 Audio

„W tym, co ludzkie ― mawiał św. Josemaría ― chcę pozostawić wam w spadku umiłowanie wolności oraz dobry humor”. W swym liście Prałat Opus Dei dzieli się refleksjami nad darem wolności.

Wystąpienia