Praca dla Boga

Praca - uczestnictwo w stwórczej mocy Boga. Znaczenie przykładu w pracy zawodowej. Przemieniać pracę w modlitwę. Czynić wszystko z Miłości. Czyta Krzysztof Kolberger