Szczegółowy wykaz całego "cyklu Listów Św. Josemaríi"

Tłumaczenie z José Luis Illanes, Cartas I, Introducción genreral a las cartas, str. 45-50.

Poniżej znajduje się pełna lista Listów, które św. Josemaría planował wydać w tomach. Ponumerowaliśmy je zgodnie z datami podanymi przez św. Josemaríę i dodaliśmy krótki opis tematu każdego z nich, a także inne dane, które pomagają ustalić ich chronologię.

Jak już wspomniano, nie wiemy, kiedy św. Josemaría zakończył każdy ze swoich Listów. W przypadku niektórych wiemy, kiedy oświadczył, że skończył je pisać, lub przeczytał je na głos grupie ludzi. O innych wiemy tylko, kiedy zeszły z prasy lub zostały wysłane do różnych okręgów regionalnych, ale to nie mówi nam wszystkiego o ich ukończeniu, ponieważ mogły być ukończone miesiące lub lata wcześniej i mogły długo czekać, zanim św. Josemaría zdecydował się na wysłanie ich do różnych krajów lub był w stanie to zrobić, biorąc pod uwagę, że wysyłka była zazwyczaj dokonywana osobiście, czekając na okazję czyjejś podróży. Zdarzało się też, jak już wyjaśniliśmy, że niektóre listy były ukończone i wydrukowane, ale wysłane dopiero po kilku latach. Wiemy o kilku, które zostały wydrukowane, ale nie ma zapisu, kiedy zostały wysłane, i wreszcie jest kilka, o których wiemy tylko, że św. Josemaría ukończył je przed swoją śmiercią w 1975 roku.

Z tych powodów zaproponowanie daty faktycznego zakończenia pracy nie zawsze jest łatwe. To, czy został wydrukowany lub wydany, stanowi terminus ad quem, ale nie jest to ostateczny układ odniesienia we wszystkich przypadkach. Ponadto posiadana przez nas dokumentacja dotycząca tych pozycji nie zawsze jest kompletna i czasami wymagane jest pośrednie wnioskowanie, aby uzyskać jedynie przybliżoną datę. Możemy więc podać jedynie przybliżone daty - być może będą one bardziej precyzyjne, gdy powstaną odpowiednie wydania krytyczne - świadczące o momencie, w którym założyciel Opus Dei chciał je skończyć.

W poniższym wykazie podajemy również liczbę stron każdego Listu, według wersji drukowanej z 1985 roku. Choć format (16,7 x 23,6 cm) jest większy niż wydania z lat 60. XX wieku, to liczba stron jest przydatna, by dać wyobrażenie o długości każdego z nich i porównać je z innymi:

 • List nr 1: o powołaniu do świętości i apostolstwa w życiu zwyczajnym; oznaczony przez inicipit Singuli dies, nosi datę 24 marca 1930 r. i został wysłany do okręgów regionalnych 21 stycznia 1966 r.; 23 str.
 • List nr 2: o znaczeniu pokory w życiu duchowym; oznaczony przez inicipit Videns eos; datowany 24 marca 1931 r., a wysłany 21 stycznia 1966 r.; 58 str.
 • List nr 3: o nadprzyrodzonej i apostolskiej misji członków Opus Dei pośród świata; oznaczony przez inicipit Res omnes; datowany 9 stycznia 1932 r., a wysłany 21 stycznia 1966 r.; 83 str.
 • List nr 4: o sposobie głoszenia nauki chrześcijańskiej poprzez osobiste apostolstwo; oznaczony przez inicipit Vos autem; datowany 16 lipca 1933 r., a wysłany 21 stycznia 1966 r.; 32 strony.
 • List nr 5: dotyczy misji Opus Dei i chrześcijańskiego laikatu w dziedzinie wychowania i nauczania; oznaczony przez inicipit Euntes ergo, nosi datę 2 października 1939 r. i został wysłany 21 stycznia 1966 r.; 31 stron.
 • List nr 6: o charakterystycznych cechach powołania do Opus Dei i jego misji ewangelizacyjnej, w służbie Kościoła; oznaczony przez inicipit Sincerus est; datowany 11 marca 1940 r., a wysłany 22 listopada 1966 r., choć istnieją doniesienia o jego drukowaniu już w lutym 1963 r.; 61 str.
 • List nr 7: o pracy św. Rafała na rzecz chrześcijańskiej formacji młodzieży; oznaczony przez inicipit Quem per annos; datowany 24 października 1942 r., a wysłany 22 listopada 1966 r.; 54 str.
 • List nr 8: porusza temat wolności w sprawach doczesnych i ducha służby, który charakteryzuje życie członków Opus Dei; oznaczony przez inicipit Legitima hominum, nosi datę 31 maja 1943; wysłany 6 lutego 1967; 41 str.
 • List nr 9: o rozwiązaniu prawnym, które umożliwiło posiadanie w Opus Dei kapłanów z grona członków świeckich; oznaczony przez inicipit Opus Nostrum, datowany 14 lutego 1944 r. i wysłany 21 stycznia 1966 r.; 19 stron.
 • List nr 10: o specjalnej misji kapłanów w Opus Dei; oznaczony przez inicipit Sacerdotes iam, datowany 2 lutego 1945 r. i wysłany 21 stycznia 1966 r.; 34 strony.
 • List nr 11: jego tematem jest formacja duchowa, zawodowa, ludzka i doktrynalno-religijna w Opus Dei; oznaczony przez inicipit Divinus magister, nosi datę 6 maja 1945 r. i został wysłany 21 stycznia 1966 r.; 43 strony.
 • List nr 12: o apostolstwie opinii publicznej, jako służbie Bogu i ludzkości poprzez pracę w świecie komunikacji; oznaczony przez inicipit Numquam antehac, datowany 30 kwietnia 1946 r., a wysłany 22 listopada 1966 r.; 67 str.
 • List nr 13: wyjaśnia nieporozumienia i pomówienia, którymi niektórzy próbowali utrudnić rozwój Dzieła, a konkretnie jego drogę prawną; oznaczony również incipitem Ascendente eo, jako jedyny nosi dwie daty: 29 grudnia 1947 i 14 lutego 1966; możliwe, że został wydrukowany za życia św. Josemaríi za życia, choć nie ma zapisu, że został wysłany; 209 str.
 • List nr 14: dotyczy pracy zawodowej jako szczególnego środka do osiągnięcia świętości; oznaczony przez inicipit Meum gaudium, nosi datę 15 października 1948 r. i został wydany 21 stycznia 1966 r.; 33 strony.
 • List nr 15: z okazji ostatecznego papieskiego zatwierdzenia Dzieła, w ramach ustawodawstwa dotyczącego instytutów świeckich, wyjaśnia, że przynależność do Opus Dei wymaga przede wszystkim cnót; w szczególności skupia się na rozważaniu cnót teologalnych, podkreślając ich znaczenie w duchowości Dzieła; oznaczona przez inicipit Perfice gressus, nosi datę 8 grudnia 1949 r., autor zdecydował się na oddanie go do druku we wrześniu 1969 r.; wersja drukowana istniała za życia św. Josemaríi, ale nie została wysłana; 242 str.
 • List nr 16: o powołaniu zawodowym członków Opus Dei i wspieraniu dzieł apostolskich; oznaczony przez inicipit Bene nostis; datowany 14 lutego 1950 r. i wysłany przed 17 maja 1964 r.; 13 str.
 • List nr 17: refleksja nad niejednoznacznością ustawodawstwa dotyczącego Instytutów świeckich i ich ewolucji, napomina, aby iść naprzód w wierności duchowi Dzieła; oznaczony przez inicipit Via deflectit, nosi datę 7 października 1950 r. i został wysłany 21 stycznia 1966 r.; 55 str.
 • List nr 18: o formacji teologicznej wiernych Opus Dei; oznaczony przez inicipit Hac nostra aetate, nosi datę 9 stycznia 1951 r., a dokładna data jego wysłania nie jest odnotowana, ale został wysłany przed 17 maja 1964 r.; 18 stron.
 • List nr 19: nawiązując do krytyki i oszczerstw, których Opus Dei doznało w całej swojej historii, wzywa tych, którzy je rozpowszechniali, do zrozumienia i przebaczenia, nie zaniedbując stwierdzenia prawdy; oznaczony przez incipit Hoc tempore, nosi datę 4 września 1951 r. i został rozpowszechniony wraz z innymi 21 stycznia 1966 r.; 53 str.
 • List nr 20: obszerne omówienie cnót kardynalnych i ich znaczenia w duchowości Opus Dei, jako kontynuacja Listu nr 15; zawiera wyjaśnienia sprzeczności doznanych w historii Dzieła; oznaczony przez incipit In patientia, nosi datę 24 grudnia 1951; został gruntownie zrewidowany i ukończony w 1975 roku; jest prawdopodobne, że był również drukowany przed 1975 rokiem, ale nie został rozesłany; 383 str.
 • List nr 21: o ewolucji instytutów świeckich i różnicach z Opus Dei; dotyczy świeckości, uświęcenia pracy zawodowej, wolności i odpowiedzialności członków Dzieła w sprawach doczesnych; oznaczony przez inicipit Multa scripta, datowany 12 grudnia 1952 r. i wysłany 6 maja 1966 r.; 51 str.
 • List nr 22: o szczególnym celu Opus Dei w kontekście misji Kościoła; jedność i różnorodność w sposobie uczestniczenia w tej misji; oznaczony przez inicipit Mirabilis omnino, datowany 15 sierpnia 1953 i wysłany 17 lipca 1964; 23 str.
 • List nr 23: jego tematem jest potrzeba zachowania i jasnego wyrażenia pełnej świeckości powołania członków Opus Dei; 53 str.; oznaczony przez inicipit Vocationis vestrae, nosi datę 19 marca 1954 r., a wysłany został 11 marca 1965 r., choć był już ukończony 15 stycznia 1965 r.; 32 str.
 • List nr 24: dotyczy różnic między państwem wyznaniowym a duchem Opus Dei, którego istotne cechy określa; oznaczony przez inicipit Sicut antea, nosi datę 31 maja 1954 r. i został wysłany 11 marca 1965 r., chociaż był już ukończony 16 stycznia 1965 r.; 38 stron.
 • List nr 25: o charakterystyce pracy księży w Opus Dei; oznaczony przez incipit Divinus seminator, z 28 marca 1955, wysłany 17 lipca 1964; 27 str.
 • List nr 26: o sposobie wykonywania posługi kapłańskiej w Opus Dei; oznaczony przez incipit Ad serviendum, datowany 8 sierpnia 1956 i wysłany 21 stycznia 1966; 50 str.
 • List nr 27: O dziele św. Michała: formacja numerariuszy i przyłączonych oraz ich współpraca w zadaniach formacji i rządzenia Opus Dei; oznaczony przez incipit Multum usum, datowany 29 września 1957 r. i wysłany 21 stycznia 1966 r.; 68 str.
 • List nr 28: o sytuacji prawnej Opus Dei, które w rzeczywistości nie jest instytutem świeckim, chociaż jest nim z mocy prawa; oznaczony przez incipit Non ignoratis, z 2 października 1958 r., był to pierwszy List wysłany, przed 15 lutego 1964 r.; 7 str.
 • List nr 29: o dziele św. Gabriela: powołanie supernumerariuszy i ich misja w uświęcaniu świata oraz życia małżeńskiego i rodzinnego; oznaczony przez inicipit Dei amore, datowany 9 stycznia 1959 r. i wysłany 21 stycznia 1966 r.; 59 str.
 • List nr 30: dotyczy dyspozycji, jakie powinny towarzyszyć tym, którzy zmieniają kraje, aby rozszerzyć pracę Opus Dei; oznaczony przez inicipit Dei voluntas; datowany 16 czerwca 1960 r., a opuścił Rzym 17 lipca 1964 r.; 30 str.
 • - List nr 31: wyjaśnia specyfikę powołania świeckiego w Opus Dei, w kontekście historii prawnej Dzieła; oznaczony przez inicipit Gratias Deo, datowany 25 stycznia 1961 r. i wysłany 21 stycznia 1966 r.; 73 str.
 • - List nr 32: wyjaśnia potrzebę zmiany konfiguracji prawnej Opus Dei, aby uszanować rzeczywistość jej ducha i jej życia; rozważa niektóre trudności i nieporozumienia w historii itinerarium prawnego; oznaczony przez inicipit Ne proiicias, z datą 25 maja 1962; wydrukowany i wysłany w ostatnich latach życia św. Josemaríi, ale dokładna data nie jest znana; 90 str.
 • - List nr 33: napomina o wierności Magisterium; oznaczony przez inicipit Optime nostis, nosi datę 2 października 1963 roku i został wysłany nie później niż 15 lutego 1964 roku; 11 str.
 • - List nr 34: wzywa do troski o jedność z Magisterium w badaniach teologicznych i filozoficznych; oznaczony przez inicipit In Opere Dei, nosi datę 14 lutego 1964 r. i został wydany wkrótce potem, przed 6 kwietnia 1964 r.; 10 str.
 • - List nr 35: dotyczy autentycznej odnowy życia chrześcijańskiego i Kościoła, w wierności Magisterium, w obliczu pewnych odchyleń doktrynalnych i praktycznych; oznaczony przez incipit Veritatem facientes, nosi datę 15 sierpnia 1964 roku i został wydrukowany i wysłany w ostatnich latach życia św. Josemaríi, ale dokładna data nie jest znana; 93 str.
 • - List nr 36: O uświęceniu pracy kobiet z Opus Dei, w szczególności prac domowych i opieki nad ośrodkami Dzieła; oznaczony przez inicipit Verba Domini, nosi datę 29 lipca 1965 r. i został wysłany przed 6 lutego 1967 r.; 59 str.
 • - List nr 37: O dialogu, oznaczony przez inicipit Argentum electum, datowany 24 października 1965 r. i wysłany 6 lutego 1967 r., 77 str.
 • - List nr 38: o centralnych zagadnieniach dogmatyki i moralności chrześcijańskiej, które pragnie wyraźnie przypomnieć członkom Opus Dei; oznaczony przez inicipit Fortes in fide, datowany 19 marca 1967 r.; odnotowano, że został ukończony w styczniu 1967 r., ale nie został wysłany przed kwietniem 1971 r. i był wysłany ponownie - w formie woluminu - przed 16 czerwca 1972 r.; 191 str.