List nr 1 [Życie codzienne drogą do świętości]

Znany również od pierwszych słów jako Singuli dies, datowany na 24 marca 1930 roku, po raz pierwszy ukazał się drukiem w styczniu 1966 roku — przyp. red.