Uświęcenie pracy (2)

"Spotykać Chrystusa pośród świata" tłumaczenie serii "Finding Christ in the Middle of the World".