Ilość artykułów: 807

2 Maja - rocznica poświęcenia kościoła prałackiego

Wszyscy chrześcijanie są kamieniami duchowej budowli Kościoła. Jesteśmy żywą świątynią Ducha Świętego i należymy do Boga, naszego Pana. Starajmy się być wierni Bogu w każdym momencie, także wtedy, gdy oddanie jest trudniejsze.

Duchowość

Św. Josemaría i św. Katarzyna ze Sieny

„Ożywiło się moje nabożeństwo, które mam już od dawna, do świętej Katarzyny ze Sieny – pisał św. Josemaría w liście z 1964 roku – bo potrafiła wiernie kochać papieża”. Dziś wspomnienie św. Katarzyny, patronki Europy.

Duchowość

​Święta Katarzyna ze Sieny, orędowniczka Opus Dei

29 kwietnia obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny. Opowieść o tym, jak święty Josemaria postanowił uznać ją za orędowniczkę Opus Dei została opracowana na podstawie artykułu opublikowanego w "Studia et Documenta", tom 8 (2014).

Duchowość

Świętego Marka Ewangelisty – 25 kwietnia

Postać św. Marka mówi nam o czci wobec Głowy Kościoła i o jedności. Pragnienie służenia Kościołowi, Ojcu Świętemu i wszystkim duszom.

Duchowość

Modlitwa jest sposobem, aby pozwolić Bogu działać

Modlitwa jest fundamentem życia duchowego. To właśnie gdy modlimy się wiernie i wytrwale, w duszy zachodzą największe zmiany. Pokorna postawa pomaga. Otwarta modlitwa pozwala Bogu działać w duszy.

Duchowość

Sakrament pokuty jest powrotem do Boga

Jezus Chrystus z miłości odkupił ludzi z ich grzechów poprzez swoją dobrowolną śmierć na krzyżu. Po chrzcie popełniane są kolejne grzechy, stąd sakrament pokuty jest konieczny, aby człowiek mógł być pojednany z Bogiem.

Duchowość

Poranek wielkanocny

Powrót do poranka wielkanocnego oznacza przyjęcie faktu, że Jezus żyje i wciąż ożywia swoich wiernych. Drzewo Kościoła może wciąż przeżyć nową wiosnę, jeżeli jednoczymy się z tym, co mu daje Życie.

Duchowość

25 marca - Zwiastowanie NMP

Z okazji uroczystości Zwiastowania NMP przypominamy list Ojca Świętego Franciszka z roku 2018 na ŚDM w Panamie, w którym rozważał powołanie NMP.

Duchowość

Rozważania: 19 marca, uroczystość Św. Józefa

Rozważanie na uroczystość św. Józefa. Proponowane tematy to: modlitwa Józefa inspiruje jego działania; modlitwa, która skupia spojrzenie na Jezusie; patriarcha działa z wolnością i ufnością płynącą z miłości.

Duchowość

19 marca –uroczystość św. Józefa

Modlitwa ożywia działania Józefa. Modlitwa, która kieruje spojrzenie na Jezusa. Patriarcha porusza się z wolnością i pewnością siebie, która pochodzi z miłości.

Duchowość