Escriva.org Página web de las obras de san Josemaría, fundador del Opus Dei

Escriva.org - strona z pismami Założyciela Opus Dei

Książki świętego Josemarii są skarbem, który ujrzał światło dzienne w 1939 roku wraz z pierwszym wydaniem Drogi. Uruchomienie strony www.escriva.org ułatwia powszechny dostęp do wszystkich pism założyciela Opus Dei, z kilkoma nowymi funkcjami i innowacjami.

Droga

Dedykacja

Dedykacja św. Josemarii w pierwszym przekładzie "Drogi" na język polski "Z wielkim uczuciem dla najukochańszej Polski i dla wszystkich Polaków, którzy czytają to wydanie Drogi."

Bruzda

Bruzda

Podobnie jak Droga, Bruzda jest owocem życia wewnętrznego i doświadczenia duszpasterskiego św. Josemarii prałata Escrivá. Złożony również przez punkty do rozważań, pokazuje atrakcyjną wizję cnót ludzkich. "Bruzda ma obejmować całą osobę chrześcijanina: ciało i duszę, naturę i łaskę - a nie tylko rozum", napisał bł. Álvaro del Portillo.

Kuźnia

Kuźnia

Ramy książki śledzą drogę wewnętrzną chrześcijanina, który pragnie utożsamienia się z Chrystusem: "Kuźnia, krok po kroku towarzyszy duszy w jej drodze do świętości, od chwili kiedy postrzega światło chrześcijańskiego powołania, aż do chwili, kiedy życie ziemski otwiera się na wieczność"

Różaniec św.

Różaniec Święty, wydany po raz pierwszy w 1934, składa się z szeregu rozważań o piętnastu tajemnicach Różańca (radosnych, bolesnych i chwalebnych), które mają ułatwić modlitwę tym nabożeństwem maryjnym i rozważanie scen z życia Pana Jezusa i Jego Matki Najświętszej. Książka kończy się krótkim komentarzem o Litanii Loretańskiej.

Droga Krzyżowa

Książka Droga Krzyżowa składa się z krótkich komentarzy na temat czternastu stacji Drogi Krzyżowej, wypływających z osobistej modlitwy Josemaríi Escrivý.

To Chrystus Przechodzi

To Chrystus przechodzi gromadzi 18 homilii wygłoszonych przez św. Josemaríę między 1951 a 1971 rokiem, podczas różnych świąt liturgicznych obecnych w ciągu roku liturgicznego. Wątkiem przewodnim jest dziecięctwo Boże, z którego wypływa powszechne powołanie do świętości, uświęcenie codziennej pracy, kontemplacja pośród świata, jedność życia.

Przyjaciele Boga

Opublikowana po raz pierwszy w 1977, jest pierwszym dziełem pośmiertnym św. Josemaríi. Zawiera 18 homilii wygłoszonych w latach 1941-68. Jej celem jest pomóc żyć w przyjaźnii z "Bogiem bliskim czytelnikowi" używając jako punkt odniesienia szereg cnót ludzkich i nadprzyrodzonych. Są to homilie, w których autor czyni z cnót chrześcijańskich wątek przewodni swojej rozmowy synowskiej z Bogiem.

Rozmowy z Prałatem Escrivą

książka składa się z siedmiu wywiadów udzielonych przez św. Josemaríę, między 1966 a 1968, w Le Figaro, The New York Times, Time, L'Osservatore della Domenica i różnych czasopismach hiszpańskich (Telva, Gaceta Universitaria i Palabra). Założyciel Opus Dei odpowiada, często szeroko, na stawiane pytania o Kościół i Sobór, który właśnie się zakończył-, prawa osobiste, życie uniwersyteckie, kobietę i społeczeństwo, Opus Dei, itd.

Kochać Kościół

Kochać Kościół łączy trzy homilie założyciela Opus Dei: Wierność Kościołowi, Nadprzyrodzony cel Kościoła i Kapłanem na zawsze. Książka zawiera ponadto dwa artykuły bł. Álvaro del Portillo traktujące o postaci Założyciela Opus Dei.