Number of articles: 28

Brolybė su kitų religijų išpažinėjais

Popiežius Pranciškus primena, kad mūsų tikėjimo esmė yra Dievo garbinimas ir artimo meilė, kviečia melstis atviros širdies visiems.

Bažnyčia ir Popiežius

Maldos gyvenimas

Šį mėnesį Popiežius Pranciškus kviečia melstis, kad Dievo žodis ir maldos gyvenimas stiprintų mūsų asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi.

Bažnyčia ir Popiežius

Dirbtinis intelektas

Lapkričio maldos intencijoje Popiežius Pranciškus akcentuoja būtinybę orientuoti robotikos ir dirbtinio intelekto pažangą į žmogaus ir kūrinijos orumą.

Bažnyčia ir Popiežius

Atsakingos pareigos Bažnyčioje moterims

Popiežius Pranciškus prašo, kad spalio mėnesį krikščionys melstųsi už pasauliečius, ypač už moteris, kad turėtų daugiau galimybių užimti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose, vengiant klerikalizmo, kuris kenkia pasauliečių charizmai.

Bažnyčia ir Popiežius

Pagarba planetos ištekliams

Švenčiant „Kūrinijos laiką“ (nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 d.) Šventasis Tėvas ragina atsakingai naudotis mūsų planetos ištekliais bei teisingai ir pagarbiai jais dalintis.

Bažnyčia ir Popiežius

Jūreiviai, žvejai ir jų šeimos

Šventojo Tėvo Pranciškaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui.

Bažnyčia ir Popiežius

Mūsų šeimos

Liepos mėnesio „Popiežiaus video“ vaizdo įraše Šventasis Tėvas atkreipia dėmesį į sunkias situacijas, su kuriomis susiduria šiandienos šeimos bei prašo, kad jos būtų lydimos meilės, pagarbos ir patarimų.

Bažnyčia ir Popiežius

Lydėti kenčiančius gailestingumo keliu

Birželio mėnesį Popiežius Pranciškus prašo melstis už tuos, kuriuos slegia dideli sunkumai, kad Jėzaus Širdyje surastų gyvenimo kelią.

Bažnyčia ir Popiežius

Už kenčiančius nuo priklausomybių

Šį mėnesį Šventasis Tėvas mums primena apie priklausomybes, kurios kamuoja mūsų visuomenę ir prašo melstis už tuos, kurie kenčia jų padarinius.

Bažnyčia ir Popiežius

Palaiminimas Urbi et Orbi

Penktadienį kovo 27 d. 19 val. (18 val. Romos laiku) Šventasis Tėvas suteikė ypatingą palaiminimą Miestui ir pasauliui.

Naujienos