Už parapijas

Mėnesinėje maldos intencijoje Popiežius Pranciškus siūlo visiems kartu melstis už parapijas, kad jos būtų glaudžios bendruomenės be biurokratijos, sutelktos į žmones, ir kad jose būtų galima rasti sakramentų dovaną.

Kartais galvoju, kad parapijose ant durų reikėtų pakabinti užrašą: „Įėjimas nemokamas“.

Parapijos turi būti svetingos bendruomenės, kuriose nėra biurokratijos, kurių centre yra žmonės ir kuriose galima rasti sakramentų malonę

Parapijos turi būti svetingos bendruomenės, kuriose nėra biurokratijos, kurių centre yra žmonės ir kuriose galima rasti sakramentų malonę. Jos turi vėl tapti tarnystės ir dosnumo mokyklomis, kurių durys visada atidarytos atstumtiesiems ir saviesiems. Jos turi būti atviros visiems. Parapijos nėra klubai, garantuojantys tam tikrą socialinį statusą.

Būkime drąsūs! Permąstykime savo parapijų bendruomenių stilių. 

Melskimės, kad parapijos, kuriose svarbiausia turi būti bendrystė – asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė – vis labiau taptų tikėjimo, brolybės ir priėmimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Šaltinis: Vatican News