Už smulkiuosius verslininkus

Šventojo Tėvo Pranciškaus maldos intencija rugpjūčiui.

Dėl pandemijos ir karų pasaulis susiduria su sunkia socialine ir ekonomine krize. Mes to dar gerai nesuvokiame! Vieni labiausiai nukentėjusių – smulkieji ir vidutiniai verslininkai: prekybos, amatų, valymo paslaugų, transporto ir daugelio kitų sričių atstovai. Tie, kurių nėra turtingiausių ir įtakingiausių sąrašuose, ir kurie, nepaisydami sunkumų, kuria darbo vietas, suvokdami savo socialinę atsakomybę. Tie, kurie investuoja į bendrąjį gėrį, o ne slepia pinigus mokestiniuose rojuose. Visi jie kūrybingai stengiasi keisti situaciją iš pagrindų ten, kur geriausiai gali pasireikšti jų išradingumas. Jie deda drąsos kupinas pastangas ir su pasiaukojimu investuoja į gyvenimą, kurdami gerovę ir darbo vietas.

Melskimės, kad smulkieji ir vidutiniai verslininkai, kuriuos labai paveikė ekonominė ir socialinė krizė, rastų reikiamų priemonių tęsti savo veiklą ir tarnauti bendruomenėms, kuriose jie gyvena.

Šaltinis: Vatican News