Number of articles: 30

Už persekiuojamuosius dėl tikėjimo

„Visada rinkimės brolybės kelią, nes, jei nebūsime broliai, pralaimėsime visi“, ragina Šventasis Tėvas, kviesdamas melstis už persekiuojamus ir diskriminuojamus dėl tikėjimo.

Bažnyčia ir Popiežius

Už katechetus

Šį mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už katechetus, kad drąsiai, kūrybingai, su Šventosios Dvasios galia, džiaugsmu ir didele ramybe liudytų ir skelbtų Dievo Žodį.

Bažnyčia ir Popiežius

Už žmones, kenčiančius nuo depresijos

Lapkričio mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis, kad kenčiantys nuo depresijos ar perdegimo žmonės rastų šviesos ir sulauktų visų pagalbos.

Bažnyčia ir Popiežius

Mokiniai misionieriai

Šventasis Tėvas kviečia visus „gyventi susivienijus su Viešpačiu pačiuose kasdieniškiausiuose dalykuose: darbe, susitikimuose, kasdieniuose užsiėmimuose, įvykiuose, visada vadovaujant Šventajai Dvasiai“.

Bažnyčia ir Popiežius

Už ekologiškai tvarų gyvenimo būdą

„Kartu su jaunimu siekime paprastesnio ir aplinkai draugiškesnio gyvenimo būdo“ ragina Šventasis Tėvas, pristatydamas šio mėnesio maldos intenciją.

Bažnyčia ir Popiežius

Už vis atsinaujinančią Bažnyčią

„Pradėkime atnaujinti Bažnyčią nuo savęs pačių atnaujinimo“, kviečia Popiežius Pranciškus pristatydamas šio mėnesio intenciją bei ragindamas melstis, kad Šventoji Dvasia suteiktų mums malonės ir jėgų persitvarkyti pagal Evangeliją.

Bažnyčia ir Popiežius

Už socialinę draugystę

„Dialogas yra kelias pažvelgti į tikrovę nauju būdu“, šio mėnesio video žinioje sako Popiežius Pranciškus, kviesdamas melstis, kad būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai.

Bažnyčia ir Popiežius

Už santuokai besirengiantį jaunimą

„Dievas svajoja, kad mes gyventume mylėdami“, sako Popiežius Pranciškus, šį mėnesį kviesdamas mus melstis už jaunuolius, kurie, krikščionių bendruomenės padedami, rengiasi santuokos sakramentui.

Bažnyčia ir Popiežius

Už teisingą finansų tvarkymą

„Dar nevėlu pradėti visuotinių pokyčių procesą, kad ekonomika būtų teisingesnė, įtraukesnė ir tvaresnė“, sako Popiežius Pranciškus, gegužės mėnesį kviesdamas melstis, kad už finansus atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, reguliuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos keliamų pavojų.

Bažnyčia ir Popiežius

Už pagrindines žmogaus teises

„Kiekvienas žmogus turi teisę integraliai vystytis ir nė viena šalis negali paneigti šios pagrindinės teisės“, sako Popiežius Pranciškus, balandžio mėnesį kviesdamas melstis, kad žmogaus teisių gynėjų auka ir darbas duotų gausių vaisių.

Bažnyčia ir Popiežius