Number of articles: 29

Palaiminimas Urbi et Orbi

Penktadienį kovo 27 d. 19 val. (18 val. Romos laiku) Šventasis Tėvas suteikė ypatingą palaiminimą Miestui ir pasauliui.

Naujienos

Bažnyčia Kinijoje

Kovo mėnesį Šventasis Tėvas kviečia melstis už Bažnyčią Kinijoje, prašant vienybės ir ištikimybės Evangelijai.

Bažnyčia ir Popiežius

Kad būtų išgirstas migrantų balsas

Šio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia melstis už nusikalstamos prekybos aukas.

Bažnyčia ir Popiežius

Stiprinti taiką ir teisingumą pasaulyje

Sausio mėnesio maldos intencijoje Šventasis Tėvas Pranciškus kviečia tikinčiuosius ir geros valios žmones prisidėti prie broliškesnio ir taikingesnio pasaulio kūrimo.

Bažnyčia ir Popiežius

Popiežiaus maldos intencija: mažamečių ateitis

Gruodžio mėnesį Popiežius Pranciškus kviečia visus krikščionis melstis už netikrus dėl savo ateities vaikus, ypač už alkstančius, kenčiančius dėl karo ar socialinės marginalizacijos.

Bažnyčia ir Popiežius

Dialogas ir susitaikinimas Artimuosiuose Rytuose

Lapkričio mėnesį Popiežius Pranciškus savo maldos intenciją skiria dialogui tarp religinių bendruomenių Artimuosiuose Rytuose, kad „įsivyrautų dialogo, susitikimo ir susitaikinimo dvasia“.

Bažnyčia ir Popiežius

Misionieriškas pavasaris Bažnyčioje

Misijų mėnesio pradžioje Šventasis Tėvas ragina sužadinti „naują impulsą Bažnyčios misionieriškajai veiklai“.

Bažnyčia ir Popiežius

Apsaugoti jūras ir vandenynus

Rugsėjo mėnesį Popiežius skiria savo maldos intenciją jūrų ir vandenynų, bei jų gyventojų apsaugai.

Bažnyčia ir Popiežius

Melstis už karo zonose dirbančius medikus

Šio mėnesio Popiežiaus video žinutėje Šventasis Tėvas reiškia dėkingumą medikams ir humanitarinės pagalbos darbuotojams, besidarbuojantiems konfliktų zonose, rizikuodami savo gyvybe, kad išgelbėtų kitus.

Bažnyčia ir Popiežius