„Nepasiduok tam tinguliui“

Esi drungnas, jei tingiai ir be noro dirbi tai, kas skirta Viešpačiui; jei apskaičiavimais ir gudravimais ieškai būdų, kaip palengvinti savo pareigas, jei galvoji tik apie save ir savo patogumus; jei tavo pokalbiai yra neįpareigojantys ir tušti; jei nesibjauri lengva nuodėme; jei veiki žmogiškų motyvų skatinamas. (Kelias, 331)

Nepasiduok tam tinguliui, kuris tavo dvasiniame gyvenime daro tave vangų ir apsileidusį. Žinok, kad jis gali būti drungnumo pradžia... O pasak Šventojo Rašto, drungnus Dievas išspjaus. (Kelias, 325)

Kaip maža turi Dievo Meilės, jei be kovos nusileidi todėl, kad tai nėra sunkioji nuodėmė.(Kelias, 328)

Kaipgi išsiverši iš šios drungnumo būsenos, iš apgailėtino vangumo, jei nesiimi priemonių! Tu labai mažai kovoji, o jei ir stengiesi, tai darai šitai tarsi iš pykčio ir su apmaudu, kone trokšdamas, kad tavo silpnos pastangos nebūtų veiksmingos, idant šitaip galėtum save pateisinti, pats nereikalaudamas iš savęs ir kitiems iš tavęs daugiau nereikalaujant. Tu vykdai savo, o ne Dievo valią. Kol rimtai nepasikeisi, tol nebūsi laimingas, nepasieksi ramybės, kurios dabar tau stinga. Nusižemink prieš Dievą ir pasistenk tikrai mylėti. (Vaga, 146)

Gauti žinutes el. paštu

email