„Nesisielok, kad kiti mato tavo klaidas“

Kuo labiau esu keliamas, mano Jėzau, tuo labiau mane nužemink mano širdyje, leisdamas pažinti, kas buvau ir kas būsiu, jei mane apleisi. (Kelias, 591)

Kada pats save pamatysi, koks esi, tau atrodys visai suprantama, kodėl tave niekina. (Kelias, 593)

Nuolankus esi ne tada, kai pats save žemini, o tada, kai kiti tave žemina, o tu tatai nukenti dėl Kristaus. (Kelias, 594)

Nesisielok, kad kiti mato tavo klaidas. Skaudinti tau širdį turėtų Dievo įžeidimas ir blogas tavo pavyzdys.

Be to, tegu žino, koks esi, ir tegu tave niekina. Lai tavęs neliūdina, jei esi niekas, nes tuomet Jėzus turi tave visko pripildyti. (Kelias, 596)

Gauti žinutes el. paštu

email